منشور اخلاقی

 

 

این شرکت در راستای تبعيت از روند توسعه پايدار و ارزشهای سازمانی خود، يعنی احترام به مشتری، رعايت اصول شهروندی و حفظ و صيانت از محيط زيست، استقرار يك سيستم يكپارچه مديريتی را بر اساس الزامات استانداردهای زير در دستور كار خود قرار داده است.

 

منشور اخلاقی :

 • ایجاد ارتباط و تعامل با مشتریان و سایر ذینفعان در راستای مشارکت حداکثری و حفظ منافع آنها.
 • تلاش در جهت جایگزینی محصولات داخلی به جای محصولات خارجی در راستای تحقق خود کفایی ملی .
 • حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها از طریق ارائه محصولات کاربردی در این زمینه.
 • تلاش مداوم در جهت ارتقاء کیفیت خدماتاز طریق بکارگیری استعدادهای فردی و فنی و به روز رسانی دانش مجموعه.
 • رعایت تمامی اصول فرهنگی – اجتماعی –اقتصادی و سیاسی جامعه.
 • حفظ کرامت انسانی بالاخص همکاران مان .
 • تحویل به موقع سفارشات طبق زمانبندی اعلام شده .
 • متعهد به اطلاع رسانی شفاف و صداقت در تبلیغات .
 • استفاده بهینه از منابع ملی .
 • شناسایی وتامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در راستای افزایش سطح رضایت مندی آنان .
 • دقت ، سرعت و پيروي از برنامه مدون و خلاق در اجراي طرحها .
 • پايبندي به كليه تعهدات پذيرفته شده در مقابل مشتريان .

 

منشور حقوق مشتری :

 • مشتری حق دارد از کیفیت محصول اطلاعات دقیق داشته باشد.
 • مشتری حق دارد از طریق یک سیستم تعریف شده با مدیریت شرکت در تماس باشد.
 • مشتری حق دارد از مضرات حاصل از روش های نا صحیح مصرف محصول آگاه شود.
 • مشتری حق دارد به سلیقه خود محصول را انتخاب کند.
 • مشتری حق دارد از شرایط نگهداری محصول آگاهی کامل داشته باشد.
 • مشتری حق دارد از زمان دریافت سفارشات خود مطلع باشد.

 

 

error: Content is protected !!