تماس با ما


فروغ خدادادی
کارشناس فروش روغن صنعتی

۰۹۹۱۹۰۰۳۵۴۱

Khodadadi@rejalco.com


لادن فیاض
کارشناس فروش روغن صنعتی

۰۹۹۱۹۰۰۳۵۴۲

Fayaz@rejalco.com


انیتا محمدنژاد
کارشناس فروش روغن خودرویی

۰۹۱۹۷۵۵۴۷۴۲

Mohamadnezhad@rejalco.com


سارا خزعلی
کارشناس فروش روغن خودرویی

۰۹۱۹۷۵۵۴۷۴۹

Khazali@rejalco.com

اطلاعات تماس


  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال
  • شرکت بازرگانی رجال