تعمیر و نگهداری سيستم و روغن هیدرولیک

آب در سیستم های هیدرولیک و روغن هیدرولیک
اثرات مخرب آب در سیستم و روغن هیدرولیک
سپتامبر 14, 2022
تفاوت بین سیال هیدرولیک با روغن هیدرولیک
تفاوت بین سیال هیدرولیک با روغن هیدرولیک
اکتبر 30, 2022

تعمیر و نگهداری سيستم و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

تعمیر و نگهداری سيستم و روغن هیدرولیک: تعمیر سیستم های هیدرولیک معمولا هزینه های سنگینی را در بر دارد و یکی از راهکارهای مهم در جهت کاهش این دسته از هزینه ها میتواند این باشد که از سیستم های هیدرولیک نگهداری درستی داشته باشیم، بنابراين توصیه میگردد برنامه و روش تعمیر و نگهداری مناسبی را برای سیستمهای هیدرولیک انتخاب نمود. در همین راستا بعنوان مثال، توصیه میشود، همیشه مطمئن شوید که به خوبی مراقب روغن هیدرولیک دستگاههای هیدرولیک خود هستید و بعنوان یک اصل کلی میتوان گفت، درصورتيکه روغن هیدرولیک در شرایط خوبی نگه داشته شود، عملکرد تجهیزات هيدروليک به حداکثر خواهد رسید. اگر اطلاعات کافی از برنامه های مناسب برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک ندارید، در این مقاله ما شما را با اصول و شیوه های معمول در نگهداری سیستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک آشنا خواهیم نمود.

 

سيستم هيدروليک

سيستم هيدروليک

 

سبک نگهداری سيستم هیدرولیک

برخی از شرکتها سعی مینمایند از دردسر نگهداری و تعویض منظم روغن هیدرولیک تجهيزات فرار کنند ولی در واقع با سرمایه گذاری، صرف زمان، تامين منابع و داشتن برنامه برای نگهداری از سيستم هيدروليک، میتوان جلوی بسیاری از مشکلات سيستم هيدروليک را گرفته و در هزینه های ناشی از تخریب سیستم هیدرولیک صرفه جویی نمود.

روشهای نگهداری از تجهیزات هیدرولیک مختلف بوده و با سطوح هزینه متفاوت قابل اجراست و البته همه آنها نتایج یکسانی را ارائه نمی‌کنند. هنگام اجرای یک روش نگهداری از تجهیزات هیدرولیک و روغن هیدرولیک، در نظرداشته باشید که کدام یک از چهار گزینه زیر به بهترین وجه نیازهای تعمیر و نگهداری شما را در برابر منابع شما متعادل می کند:

  • روش نگهداری برنامه ریزی شده
  • روش نگهداری پیشگیرانه
  • روش نگهداری پیش بینی آينده
  • روش نگهداری واکنشی

در ادامه، هر کدام از اين روش ها را با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم.

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

 

روش نگهداری برنامه ریزی شده

سیستم های هیدرولیک نیاز به بررسی و کنترل منظم دارند. استفاده از دستورالعمل های سازنده تجهیزات هیدرولیک میتواند یک راهکار ایده آل برای بررسی و جایگزینی به موقع اجزای سيستم هيدروليک باشد در این رابطه ثبت منظم برخی اطلاعات از پارامترهای مشخص کننده وضعیت تجهیزات هیدرولیک میتواند راه گشا باشد. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید از قبل، زمان توقف منظم سيستم هيدروليک را پیش بینی و برنامه‌ریزی نمود .

در رابطه با روغن هیدرولیک نیز توصيه می شود یک استراتژی نگهداری روغن هیدرولیک برنامه ریزی شده را اتخاذ کنید تا تجهیزات خود را تا زمانی که ممکن است در شرایط بهینه نگه دارید. مشخص نمودن تاریخ‌های مشخص در تقویم کاری برای تعویض روغن و تعویض فیلترها به این معنی است که می‌توانید برنامه توليدتان را بر اساس زمان های توقف خط توليد و بصورت برنامه‌ریزی‌شده، مديريت کنید.

تعمیر و نگهداری سيستم هيدروليک و تعویض به موقع روغن هیدرولیک بصورت برنامه ریزی شده، افزايش راندمان سیستم هیدرولیک را به همراه دارد اما از نظر مقدار نقدينگی مورد نياز برای اجرای اين روش، تامين اين نقدينگی ممکن است گران باشد. زمانيکه ماشین آلات در بهترین حالت خود با کمترین اشکال و خرابی کار می کند در واقع ارزش عملیاتی آن تجهیزات را به حداکثر می رسانید، اما توقف برنامه ریزی شده هزینه دارد. اين تفکر درستی نيست که گفته شود، تعمیر و نگهداری روغن هیدرولیک برنامه ریزی شده گران تر از رسیدگی به مشکلات در هنگام بروز آنها است.

اگر پارامتر زمان در خطوط تولید، بالاترین اولویت باشد، تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده بهترین انتخاب است و تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده، مقرون به صرفه تر از مشکلات ناشی از توقف های غافلگیرانه است. عدم اجرای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده، ممکن است خطر خرابی فاجعه بار را همراه باشد و کل خط توليد متوقف گردد. اگر فکر می کنید که تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده هزینه ای است که نمی توانید آن را توجیه کنید، یک رویکرد پیشگیرانه یا پیش بینی آينده را در نظر بگیرید.

 

روش نگهداری پیشگیرانه

اگر نمی توانید به برنامه ای برای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده متعهد شوید، یکی از جایگزین هایی که باید در نظر گرفته شود، نگهداری پیشگیرانه سيستم هیدرولیک و روغن هیدرولیک است. در این حالت، شما مراقب تجهیزات و عملکرد آن هستید، اجازه می دهید مقدار مشخصی تخریب در سيستم هيدروليک داشته باشيد، اما قبل از اینکه هر آسیبی به آستانه شکست برسد، مداخله می کنید.

به عنوان مثال، این سناریو را در نظر بگیرید که یکی از کارگران گزارش می دهد که یک نشتی کوچک از یک شیر در یکی از تجهیزات هیدرولیک ديده شده است. در اين حالت پیامدها را در نظر بگیرید. نشتی در ابتدا پیش پا افتاده به نظر می رسد، اما اگر با مشکل مقابله نکنید و آب بندی سيستم هيدروليک از کار بیفتد، سیستم هیدرولیک به تدریج روغن هیدرولیک خود را از دست خواهد داد و عواقب آن می تواند فاجعه بار باشد. بنابر اين برای چند روز محل نشتی را زیر نظر داشته باشید تا ببینید وضعیت نشتی با چه سرعتی پیشرفت می کند.

در این روش، نیازی نیست به محض مشاهده نشتی به این مشکل بپردازید، اما می‌توانید رفع نشتی را به لیستی از کارهایی که باید انجام شوند اضافه کنید و بر اساس مشاهدات چند روزه کارکرد، برنامه ‌تعمیر و نگهداری سيستم و روغن هیدرولیک را برای آینده برنامه ريزی کنید. هنگامی که می دانید یک تاریخ تعمیر و نگهداری در راه است، در نظر بگیرید که چه موارد دیگری را می توانید از این به بعد به لیست اضافه کنید تا همه آنها را با هم بررسی و از توقف های متعدد خط تولید جلوگیری کنید.

به این ترتیب از این فرصت های توقف خط تولید برای تعويض هر قطعه ای را که در محدوده عمر خودش یا نزدیک به آن باشد، میتوان استفاده نمود. لازم است این نوع اطلاعات را در گزارش تعمیر و نگهداری سيستم هیدرولیک ثبت کنید. مثلا اگر از عمر پمپی کمتر از هزار ساعت باقی مانده باشد، ممکن است مجبور گرديد، برای تعویض آن پمپ، برای بار دوم در عرض یک ماه، خط تولید را خاموش کنید واگر یک ماشین با عملکرد حیاتی در خط توليد باشد، خاموشی نوبت دوم می‌تواند امر مهمی باشد. در این صورت، در حالی که تجهیزات با برنامه از قبل مشخص شده متوقف هستند، میتوان تعمير و تعويض های لازم را انجام داد.

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

روش نگهداری پیش بينی آینده

اگر نتوانید به طور منظم و متناوب به روش تعمیر و نگهداری پيشگيرانه و برنامه ریزی شده متعهد شوید ميتوانيد روش نگهداری پیش بینی آينده را در پيش بگيريد که شامل نظارت بر عملکرد تجهیزات، تجزیه و تحلیل شواهد و قضاوت آگاهانه در مورد احتمال قریب الوقوع بودن مشکل است.

به عنوان مثال سناریوی زیر را در نظر بگیرید، پورت فشار دیفرانسیل در اکثر مجموعه های فیلتر هیدرولیک نشان دهنده فشار برگشتی است که هنگام عبور مایع از فیلتر ایجاد می شود. این فشار در طول زمان افزایش می‌یابد زیرا آلاینده‌های حمل شده توسط روغن هیدرولیک در محیط فیلتر جمع می‌شوند و مسير عبور خود روغن را مسدود می‌کنند. هنگامی که فشار در فیلتر از درجه شیر مسیر بای پس فیلتر بیشتر شود، دریچه ایی برای محافظت از فیلتر باز می شود و روغن می تواند آزادانه جریان یابد، اما در این حالت روغن هیدرولیک دیگر فیلتر نمی شود.

اگر فشار برگشتی را کنترل کنید، می توانید میزان تجمع آلاینده ها را در فیلتر را اندازه گیری کنید. شما می توانید این کار را با نصب یک نشانگر ساده بازشو، یک مبدل آنالوگ یا یک فشار سنج انجام دهید. به اين ترتيب هنگامی که فشار برگشتی به درجه تنظيم شیر مسیر بای پس فیلتر نزدیک می شود، متوجه می شويد که زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است. استفاده از این استراتژی پیش‌بینی به این معنی است که می‌توانید از تلاش و هزینه تعویض قطعات قبل از لزوم انجام آن اجتناب کنید، اما ممکن است برای جلوگیری از خسارات شديدتر، مجبور شوید با عجله اقدام به انجام تعمیرات کنید.

 

روش نگهداری واکنشی

بدترین روش برای نگهداری روغن هیدرولیک، روش واکنشی است و اصلا توصيه نمی شود که روش واکنشی، بعنوان استراتژی تعمیر و نگهداری سيستم هیدرولیک انتخاب شود. در نقطه مقابل از سختی تعمیر و نگهداری روزانه هیدرولیک، تعمیر و نگهداری روغن هیدرولیک واکنشی توسط کسانی که نرخ استفاده کم یا متناوب برای تجهیزات خود دارند، یا نمی دانند چه زمانی و چگونه تعمیر و نگهداری معمول روغن هیدرولیک را انجام دهند، استفاده می شود. رويه نگهداری واکنشی و منتطر ماندن برای خرابی کامل یک قطعه يا روغن سيستم هيدروليک قبل از اقدام به حل مشکل آن، یک رويه نامطلوب است که ميتواند منجر به خسارات جبران ناپذير و بسيار پر هزينه گردد.

روش های مدرن و جدید

همگام با پيشرفت های علمی، روش های تعمیر و نگهداری سيستم های هیدرولیک و روغن هیدرولیک نيز در حال تحول است. این روزها، ميتوان از نرم افزار Industry 4.0 و از اینترنت صنعتی اشیا و هوش مصنوعی برای نگهداری تجهيزات استفاده نمود.

به عنوان مثال، امروزه فناوری نظارت بر دمای پمپ هيدروليک و جریان خط تخلیه محفظه در دسترس هستند که هر دو پدیده مذکور معمولاً با افزايش سایش، افزایش می‌یابند. لرزش یاتاقان‌های پمپ هیدرولیک نیز از مواردی است که می تواند تحت نظارت و کنترل باشد. در مجموع، اگر بتوان یک قدم فراتر رفت و حسگرها را به یک دستگاه هوشمند متصل کرد، می‌توان به نرم‌افزارهای پیچیده یا حتی هوش مصنوعی تکیه کنید تا نظارت بر تجهیزات هیدرولیک را دقيقتر برعهده بگیرند و فقط در صورت نیاز به مداخله انسانی هشدار ارسال کنند.

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک

سخن پایانی:

با انتخاب بهترين استراتژی برای برنامه تعمير و نگهداری سيستم های هيدروليک و تعويض به موقع روغن هيدروليک، می توان تصمیم مدبرانه ایی گرفت و هزينه های تعميرات ناشی از از توقف های ناخواسته خطوط توليد را کاهش داد، همچنین در صورتیکه در زمان خرید روغن های هیدرولیک با کارشناسان فروش شرکت بازرگانی رجال مشورت نمایید، میتواند از بین روغنهای هیدرولیک موجود در بازار بهترین نوع روغن و با مناسبترین قیمتها را تهیه نمایید.

پادکست بهترین روش برای تعمیر و نگهداری سيستم های هيدروليک و روغن هیدرولیک:

مطالب مرتبط:

روغن صنعتی هیدرولیک

روغن هیدرولیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!