روغن صنعتی

دسامبر 10, 2019

روغن صنعتی ترانسفورماتورها

روغن ترانس روغن ترانس یا روغن ترانسفورماتور (Transformer) از اجزای اصلی ترانسفورماتور برق از زمان «جورج وستینگهاوس» تا کنون هستند. در یک ترانس برق، در مدل […]
دسامبر 10, 2019

روغن صنعتی توربین

روغن توربين در هر سازه مکانیکی برای جلوگیری از اصطکاک قطعات با یکدیگر، اتلاف انرژی و مواردی از این قبیل از روغن ها استفاده می شود. […]
دسامبر 10, 2019

روغن صنعتی دیزل ژنراتور

روغن هاي ديزل ژنراتور روغن دیزل ژنراتور یکی از انواع روغن های تولید شده دیزلی است که مهم ترین مصرف آن در دستگاه های تولید برق […]
دسامبر 10, 2019

روغن صنعتی مصارف عمومی

روغن هاي مصارف عمومي روغن های مصرف عمومی کاربردهای مختلفی در صنایع متفاوت داشته و می تواند در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد. روغن […]